Jump to Main ContentJump to Primary Navigation
worlds

Mistrzostwa 2018: Przewodnik losowania grup

Zanim grupy zostaną wylosowane przed rundą wstępną i fazą grupową Mistrzostw 2018, przeczytajcie co nieco na temat procedury losowania i tego, czego można spodziewać się podczas transmisji z losowania.

Losowanie grup Mistrzostw 2018 będzie transmitowane w niedzielę 23 września o 14:00 CEST (o 21:00 wg. czasu lokalnego w Korei).

Losowanie grup to proces, na podstawie którego zespoły są przydzielane do grup na rundę wstępną i fazę grupową Mistrzostw Świata 2018. Przeprowadzimy losowania dla obu faz, jedno po drugim, zgodnie z zasadami i strukturą opisaną poniżej. Post ten ma na celu pomóc wam dobrze zrozumieć procedurę losowania, żebyście wiedzieli, czego spodziewać się podczas losowania.

Jak przebiega losowanie rundy wstępnej?

Dwanaście drużyn zostaje podzielonych na trzy koszyki na podstawie swoich dotychczasowych osiągnięć w regionach. Podczas losowania te trzy koszyki posłużą do rozdzielenia drużyn na grupy, w ramach których przystąpią do turnieju.

Do losowania zakwalifikowaliśmy drużyny na podstawie wyników obejmujących ostatnie dwa lata, wliczając w to MSI 2017 i MSI 2018 oraz Mistrzostwa 2017. Priorytet miały najnowsze wyniki, ponieważ stanowią lepszy wskaźnik aktualnej siły. Ocenialiśmy rezultaty danego turnieju pod względem osiągniętej fazy, niezależnie od przeciwnika czy wyników gier.

Oto rozstawienie losowania rundy wstępnej:

A

Zasady losowania rundy wstępnej

  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół z 1. koszyka.
  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół z 2. koszyka.
  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół z 3. koszyka.

Procedura

Proces losowania zacznie się od przydzielenia wszystkich czterech zespołów z 1. koszyka do różnych grup. Następnie do każdej z grup wylosowane zostaną dwa zespoły z 2. koszyka, a na koniec do każdej z grup wylosowany zostanie jeden zespół z 3. koszyka.

 

Jak przebiega losowanie fazy grupowej?

Szesnaście drużyn zostanie podzielonych na trzy koszyki na podstawie swoich osiągnięć w 2018 roku. Podczas losowania te trzy koszyki posłużą do rozdzielenia drużyn na grupy, w ramach których przystąpią do turnieju.

B
*Zespoły z pierwszych miejsc zostały umieszczone w 1. koszyku na podstawie wyników MSI, gdzie w tym roku cztery najwyższe miejsca zajęły zespoły z LPL (Chiny), LCK (Korea), EU LCS (Europa) i LMS (Taiwan, Hong Kong i Macau).

Zasady losowania w fazy grupowej

  • W każdej grupie może być tylko jeden zespół z danego regionu. Na przykład, 1. CN i 2. CN nie mogą trafić do tej samej grupy.
  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół z 1. koszyka
  • W każdej grupie muszą się znaleźć dokładnie dwa zespoły z 2. koszyka.
  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół, który awansował z rundy wstępnej.

Procedura

Losowanie rozpocznie się z zespołami umieszczonymi w dwóch różnych naczyniach wg koszyków. Grupy zostaną ułożone w porządku alfabetycznym od lewej do prawej — A, B, C i D. Najpierw wylosowane zostaną wszystkie zespoły z 1. koszyka, a następnie z 2. koszyka. Zespoły z rundy wstępnej zostaną dolosowane do istniejących już grup po zakończeniu rundy wstępnej 7 października.

Po wylosowaniu zespoły będą umieszczane w kolejnych grupach w kolejności alfabetycznej, o ile nie sprawi to, że losowanie będzie nieprawidłowe w dalszej części, gdyż któryś zespół nie będzie mógł zostać umieszczony w żadnej grupie. Na przykład, jeśli umieszczenie kolejnego wylosowanego zespołu w Grupie A sprawiłoby, że nie da się umieścić kolejnej drużyny w żadnej grupie bez naruszania zasad, to zamiast do Grupy A, zespół ten zostałby przypisany do grupy B, C lub D, zależenie od tego, gdzie byłoby wolne miejsce — więcej o tym później.

W każdej grupie musi znaleźć się przynajmniej jeden zespół z 2. koszyka, nim przypisany zostanie do niej kolejny zespół z tego koszyka, chyba, że doprowadziłoby to do nieprawidłowego losowania.

Wyobraźcie sobie na przykład, że 2. CN został wylosowany jako pierwszy zespół z 2. koszyka, ale 1. CN już znajduje się w Grupie A. Ze względu na pierwszą zasadę (w każdej grupie może być tylko jeden zespół z danego regionu), 2. CN nie może znaleźć się w Grupie A i zostanie przypisany do kolejnej dostępnej grupy, Grupy B, w której obecnie wciąż jest miejsce dla 2. koszyka i nie ma żadnych zespołów z CN.

Nieprawidłowe losowanie

Ponieważ zespoły wybierane są losowo wg konkretnych zasad, w pewnych sytuacjach może okazać się, że losowanie nie może zostać ukończone, co sprawia, że stanie się ono „nieprawidłowe”. Ogólna procedura unikania nieprawidłowych losowań jest co roku taka sama, chociaż sytuacje, w jakich może dojść do nieprawidłowego losowania różnią się w zależności od tego, jak zespoły są rozstawione w koszykach w danym roku. Poniżej znajduje się przykładowa sytuacja z roku 2018.

C

W powyższym przykładzie mamy wciąż dwa wolne miejsca dla 3. koszyka (w grupie C i D) i dwa zespoły z 3. koszyka, które muszą je zająć (3. EU i 3. NA), ale 3. NA nie może trafić ani do Grupy C, ani do Grupy D, ponieważ obie te grupy mają już zespół z NA, więc kolejne zespół z tego samego regionu nie może znaleźć się w tych grupach.

Są dwa sposoby, za pomocą których można poradzić sobie z takimi sytuacjami. Pierwszy z nich to po prostu rozpoczynać losowanie od nowa aż do momentu uniknięcia nieprawidłowego losowania, ale może to skutkować przeprowadzaniem losowań w nieskończoność, a ponieważ transmisja odbywa się na żywo, jest to mało realne.

Alternatywą jest nadzorowanie przebiegu procesu losowania i sprawdzanie, czy przypisanie któregoś zespołu do danej grupy nie spowoduje później nieprawidłowego losowania. W przypadku takiej sytuacji (szczególnie przy wyborze 9, 10, 11, 13, 14 i 15), możemy przypisać zespół na kolejne wolne miejsce, które pozwoliłoby na uniknięcie nieprawidłowego losowania.

Żeby zobaczyć jak przebiega takie sprawdzanie, wróćmy do przykładu nieprawidłowego losowania z powyższego obrazka. W tym przykładzie jesteśmy już w momencie, gdzie nie się ukończyć losowania. Problem pojawił się, kiedy wylosowany został zespół 3. CN — mimo, że umiejscowienie 3. CN w Grupie B było poprawne, sprawiło to, że jeden z zespołów (3. NA) nie mógł zostać przydzielony do żadnego z wolnych miejsc ani w Grupie C, ani w Grupie D.

Jednakże, jeśli cofniemy się do wyboru nr 14 (kiedy wylosowany został zespół 3. CN), możemy przewidzieć taką sytuację i zapobiec jej poprzez umieszczenie 3. CN w miejscu, które nie spowoduje potem nieprawidłowego losowania. Co następuje to logiczna dedukcja, gdzie musi znaleźć się zespół 3. CN podczas 14. wyboru.

D

W tym przykładzie pozostaje jeden zespół CN, jeden NA i jeden EU. CN może trafić do jednej z dwóch grup (Grupy B lub Grupy C), EU może również trafić do jednej z dwóch grup (Grupy C lub Grupy D), a NA może trafić tylko do jednej grupy (Grupy B).

Żeby uniknąć nieprawidłowego losowania, jeżeli 14. wyborem jest zespół CN, musi on trafić do Grupy C, ponieważ każde inne rozstawienie spowoduje nieważne losowanie. Podobnie zespół NA będzie musiał zostać umieszczony w Grupie B, a zespół z EU będzie musiał trafić do Grupy D.

E

Dzięki takiemu sprawdzaniu możemy się upewnić, że losowanie będzie mogło przebiegać dalej bez potrzeby rozpoczynania ponownie oraz że będzie odbywało się zgodnie z zasadami.

To w zasadzie wszystko, co należy wiedzieć o losowaniu Mistrzostw 2018. Żeby sprawdzić, jak uformowały się grupy, 23 września o 14:00 CEST przełączcie się na lolesports.com.