Jump to Main ContentJump to Primary Navigation
Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa 2017: Przewodnik po procedurze losowania grup

Zanim grupy zostaną wylosowane przed rundą wstępną i fazą grupową Mistrzostw 2017, przeczytajcie ten przewodnik, żeby dobrze zrozumieć procedurę losowania i wiedzieć, czego spodziewać się podczas transmisji z losowania.

Tak jak ogłosiliśmy wcześniej, koszyki losowania grup w Mistrzostwach 2017 są oparte o wyniki MSI 2017. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo jak przebiega losowanie z proceduralnego punktu widzenia. W losowaniach grup rundy wstępnej i fazy grupowej, które odbędą się we wtorek 12 września o 14:00 CEST (20:00 lokalnego czasu w Chinach), będą miały miejsca dwa losowania, jedno po drugim, zgodnie z zasadami i strukturą opisaną poniżej.

Post ten ma na celu pomóc wam dobrze zrozumieć procedurę losowania, żebyście wiedzieli, czego spodziewać się podczas losowania. 

Czym jest runda wstępna?

Jak ogłosiliśmy wcześniej, runda wstępna to nowa faza turnieju, która zostanie rozegrana przed fazą grupową. Runda wstępna składa się z fazy rozgrywek grupowych i fazy eliminacji. Biorą w niej udział zespoły z 12 regionów:

  • Zespoły z trzecich miejsc w LPL (Chiny), LMS (Tajwan, Hong Kong i Makau), NA LCS (Ameryka Północna) i EU LCS (Europa).
  • Zespół z drugiego miejsca w SEA (Azja Południowo-Wschodnia).
  • Najlepsze zespoły z TCL (Turcja), CBLOL (Brazylia), CIS (Wspólnota Niepodległych Państw), LLM (Ameryka Łacińska — Północ), CLS (Ameryka Łacińska — Południe), OPL (Oceania) i LJL (Japonia).

Jak przebiega losowanie rundy wstępnej?

Dwanaście drużyn zostanie podzielonych na trzy koszyki na podstawie przeszłych osiągnięć swoich odpowiednich regionów. Bierzemy pod uwagę wyniki turniejów z dwóch ostatnich lat, wliczając w to IWCI 2015, IWCI 2016, IWCQ 2016 i MSI 2017. Ponieważ IWCQ 2015 odbyło się jako dwa oddzielne turnieje i wszystkich osiem regionów nie brało udziału w tym samym turnieju, te wyniki nie zostały wzięte pod uwagę.Priorytet miały najnowsze wyniki, gdyż stanowią lepszy wskaźnik obecnej siły.Ocenialiśmy rezultaty danego turnieju pod względem osiągniętej fazy, niezależnie od przeciwnika czy wyników gier.

Oto rozstawienie losowania rundy wstępnej:

koszyki

Koszyk 1: Zespoły z trzecich miejsc w LPL (Chiny), LMS (Tajwan, Hong Kong i Makau), NA LCS (Ameryka Północna) i EU LCS (Europa).

Koszyk 2: Zespół z drugiego miejsca w SEA (Azja Południowo-Wschodnia i najlepsze zespoły z TCL (Turcja), CBLOL (Brazylia) i CIS (Wspólnota Niepodległych Państw).

Koszyk 3: Najlepsze zespoły  z LLM (Ameryka Łacińska — Północ), CLS (Ameryka Łacińska — Południe), OPL (Oceania) i LJL (Japonia).

ZASADY LOSOWANIA RUNDY WSTĘPNEJ

Proces losowania zacznie się od przydzielenia wszystkich czterech zespołów z 1. koszyka do różnych grup. Następnie do każdej z grup wylosowane zostaną dwa zespoły z 2. koszyka, a na koniec do każdej z grup wylosowany zostanie jeden zespół z 3. koszyka. 

STRUKTURA LOSOWANIA GRUP

Brackets

*Zespoły z pierwszych miejsc zostały umieszczone w 1. koszyku na podstawie wyników MSI, gdzie w tym roku cztery najwyższe miejsca zajęły zespoły z LCK (Korea), LPL (Chiny), LMS (Taiwan, Hong Kong i Macau) i EU LCS (Europa). 

ZASADY LOSOWANIA W FAZY GRUPOWEJ

  • W każdej grupie może być tylko jeden zespół z danego regionu. Na przykład, 1. CN i 2. CN nie mogą trafić do tej samej grupy.
  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół z 1. koszyka.
  • W każdej grupie muszą się znaleźć dokładnie dwa zespoły z 2. koszyka.
  • W każdej grupie musi się znaleźć dokładnie jeden zespół, który awansował z rundy wstępnej.

PROCEDURA

Losowanie rozpocznie się z zespołami umieszczonymi w dwóch różnych naczyniach wg koszyków. Grupy zostaną ułożone w porządku alfabetycznym od lewej do prawej — A, B, C i D. Najpierw wylosowane zostaną wszystkie zespoły z 1. koszyka, a następnie z 2. koszyka. Zespoły z rundy wstępnej zostaną dolosowane do istniejących już grup po zakończeniu rundy wstępnej 29 września. 

Po wylosowaniu zespoły będą umieszczane w kolejnych grupach w kolejności alfabetycznej, o ile nie sprawi to, że losowanie będzie nieprawidłowe w dalszej części, gdyż któryś zespół nie będzie mógł zostać umieszczony w żadnej grupie. Na przykład, jeśli umieszczenie kolejnego wylosowanego zespołu w Grupie A sprawiłoby, że nie da się umieścić kolejnej drużyny w żadnej grupie bez naruszania zasad, to zamiast do Grupy A, zespół ten zostałby przypisany do grupy B, C lub D, zależenie od tego, gdzie byłoby wolne miejsce — więcej o tym później.

W każdej grupie musi znaleźć się przynajmniej jeden zespół z 2. koszyka, nim przypisany zostanie do niej kolejny zespół z tego koszyka, chyba, że doprowadziłoby to do nieprawidłowego losowania.

Wyobraźcie sobie na przykład, że 2. CN został wylosowany jako pierwszy zespół z 2. koszyka, ale 1. CN już znajduje się w Grupie A. Ze względu na pierwszą zasadę (w każdej grupie może być tylko jeden zespół z danego regionu), 2. CN nie może znaleźć się w Grupie A i zostanie przypisany do kolejnej dostępnej grupy, Grupy B, w której obecnie wciąż jest miejsce dla 2. koszyka i nie ma żadnych zespołów z CN.

NIEPRAWIDŁOWE LOSOWANIE

Ponieważ zespoły wybierane są losowo wg konkretnych zasad, w pewnych sytuacjach może okazać się, że losowanie nie może zostać ukończone, co sprawia, że stanie się ono „nieprawidłowe”. Ogólna procedura unikania nieprawidłowych losowań jest co roku taka sama, chociaż sytuacje, w jakich może dojść do nieprawidłowego losowania różnią się w zależności od tego, jak zespoły są rozstawione w koszykach w danym roku. Poniżej znajduje się przykładowa sytuacja z roku 2017.

Koszyk

W powyższym przykładzie mamy wciąż dwa wolne miejsca dla 3. koszyka (w grupie C i D) i dwa zespoły z 3. koszyka, które muszą je zająć (3. EU i 3. NA), ale 3. NA nie może trafić ani do Grupy C, ani do Grupy D, ponieważ obie te grupy mają już zespół z NA, więc kolejne zespół z tego samego regionu nie może znaleźć się w tych grupach.

Są dwa sposoby, za pomocą których można poradzić sobie z takimi sytuacjami. Pierwszy z nich to po prostu rozpoczynać losowanie od nowa aż do momentu uniknięcia nieprawidłowego losowania, ale może to skutkować przeprowadzaniem losowań w nieskończoność, a ponieważ transmisja odbywa się na żywo, jest to mało realne.

Alternatywą jest nadzorowanie przebiegu procesu losowania i sprawdzanie, czy przypisanie któregoś zespołu do danej grupy nie spowoduje później nieprawidłowego losowania. W przypadku takiej sytuacji (szczególnie przy wyborze 9, 10, 11, 13, 14 i 15), możemy przypisać zespół na kolejne wolne miejsce, które pozwoliłoby na uniknięcie nieprawidłowego losowania.

Żeby zobaczyć jak przebiega takie sprawdzanie, wróćmy do przykładu nieprawidłowego losowania z powyższego obrazka. W tym przykładzie jesteśmy już w momencie, gdzie nie się ukończyć losowania. Problem pojawił się, kiedy wylosowany został zespół 3. CN  — mimo, że umiejscowienie 3. CN w Grupie B było poprawne, sprawiło to, że jeden z zespołów (3. NA) nie mógł zostać przydzielony do żadnego z wolnych miejsc ani w Grupie C, ani w Grupie D.

Jednakże, jeśli cofniemy się do wyboru nr 14 (kiedy wylosowany został zespół 3. CN), możemy przewidzieć taką sytuację i zapobiec jej poprzez umieszczenie 3. CN w miejscu, które nie spowoduje potem nieprawidłowego losowania. Co następuje to logiczna dedukcja, gdzie musi znaleźć się zespół 3. CN podczas 14. wyboru.

Koszyki

W tym przykładzie pozostaje jeden zespół CN, jeden NA i jeden EU. CN może trafić do jednej z dwóch grup (Grupy B lub Grupy C), EU może również trafić do jednej z dwóch grup (Grupy C lub Grupy D), a NA może trafić tylko do jednej grupy (Grupy B). 

Żeby uniknąć nieprawidłowego losowania, jeżeli 14. wyborem jest zespół CN, musi on trafić do Grupy C, ponieważ każde inne rozstawienie spowoduje nieważne losowanie. Podobnie zespół NA będzie musiał zostać umieszczony w Grupie B, a zespół z EU będzie musiał trafić do Grupy D. 

koszyki

Dzięki takiemu sprawdzaniu możemy się upewnić, że losowanie będzie mogło przebiegać dalej bez potrzeby rozpoczynania ponownie oraz że będzie odbywało się zgodnie z zasadami.

PODSUMOWANIE

Żeby przekonać się, jak uformowały się grupy, oglądajcie losowanie grup 12 września o 14:00 CEST.